Termeni și condiții comerciale

Informații de bază

Acești termeni și condiții se aplică contractelor la distanță încheiate în magazinul online www.expodom.ro între vânzător și cumpărător în temeiul Legii protecției consumatorului nr. 102/2014 Cul. de legi.

Vânzător: MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, Liptovský Mikuláš 031 01. Nr. înreg. (IČO): 36656020, CIF (IČ DPH): SK2022225326. Tel. 0918 417 487, e-mail: info@expodom.ro.   Înregistrat în Registrul Comercial al Judecătoriei Žilina, Secțiunea nr. 17828/L.

Cumpărătorul este consumatorul, deci persoana fizică care, la încheierea și executarea unui contract de consum, nu acționează în numele afacerii proprii, al angajatorului său sau al activității sale profesionale. Achizițiile realizate de către o entitate comercială sunt reglementate de Codul Comercial nr.513/1991 Cull.

Autoritatea pentru supravegherea protecției consumatorilor este Inspectoratul de stat pentru comerț (ISC) a regiunii Žilina, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.

Comanda și încheierea contractului

Trimiterea de către cumpărător al unei comenzi finalizate este considerată o propunere de încheiere al unui contract în conformitate cu Codul civil, în baza ofertei vânzătorului în magazinul online. Contractul se încheie prin confirmarea comenzii din partea vânzătorului.

Prețurile bunurilor/produselor

Toate prețurile produselor în magazinul online sunt finale, inclusiv toate taxele. Vânzătorul este plătitor de TVA. Prețul produsului nu include costurile de transport. Prețurile sunt afișate pe site pentru fiecare produs și în coșul de cumpărături înainte de finalizarea comenzii, unde cumpărătorul vede prețul total al comenzii, inclusiv costul livrării produselor.

Plata pentru bunuri/produse

Cumpărătorul acceptă plata pentru bunurile comandate:

  • Plata la livrare: plata la curier la preluarea coletului;
  • Transfer bancar;
  • Plata cu cardul bancar.

Plasarea comenzii prin magazinul online include și asumarea de către cumpărător al obligației de a plăti vânzătorului contravaloarea bunurilor comandate.

Livrarea bunurilor

Dacă nu există timp de livrare specificat lângă produs, vânzătorul va livra bunurile către cumpărător în cel mult 30 de zile.

Mărfurile sunt considerate a fi preluate de către cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o terță persoană stabilită de cumpărător (alta decât transportatorul) își va asuma toate bunurile comandate, sau în cazul în care a) bunurile comandate de către cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat, la primirea bunurilor care au venit ultime, b) livrările de bunuri ce constau în mai multe loturi sau piese, în momentul primirii ultimei piese sau, c) bunurile sunt livrate în mod repetat, pe o perioadă limitată, la primirea primei livrări.

În cazul în care coletul nu este livrat din cauza nepreluării de către destinatar și este returnat expeditorului, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă pentru reexpediere.

Procedura de reclamație

Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care mărfurile le au la primirea acestora de către cumpărător. În cazul mărfurilor folosite, vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizare sau uzură. Pentru articolele vândute la preț redus, vânzătorul nu este responsabil pentru un defect pentru care a fost negociat prețul redus. Dacă nu este vorba despre produse cu termen scurt de valabilitate, vânzătorul este responsabil pentru defectele apărute după preluarea articolului în perioada de garanție (garanția).

Perioada de garanție pentru noile produse este de 24 de luni de la momentul primirii bunurilor către cumpărător. Perioada de garanție pentru bunurile folosite este de 12 luni. Perioada de garanție pentru servicii (reparații sau modificări) este de 3 luni. Perioada de garanție pentru produsele realizate la comandă este de 3 de luni. În cazul produselor unde termenul de utilizare este specificat pe ambalaj sau în instrucțiunile atașate, perioada de garanție nu expiră înainte de acest termen. Reclamațiile cu privire la produsele care au termen scurt de valabilitate, trebuie să fie revendicate de cumpărător cel târziu în ziua următoare achiziției.

Vânzătorul acordă o garanție extinsă cu 36 de luni pentru structurile pliabile EXPODOM consumatorilor care cumpără un produs nou începând cu 20 februarie 2020, și până la o notificare ulterioară. Garanția extinsă începe în ziua imediat următoare încheierii perioadei legale de garanție de 24 de luni. Garanția extinsă poate fi acordată numai consumatorului (adică nu altor utilizatori finali). Vânzătorul oferă o garanție extinsă în acord cu perioada legală de garanție.

Garanția produsului este de 24 de luni. Perioada de garanție pentru un cumpărător care nu este consumator, este de 12 luni. Un consumator este o persoană fizică care nu acționează în numele afacerii proprii, în numele angajatorului, sau ca liber profesionist atunci când încheie și execută un contract de consum /prin contract de consum înțelegându-se comanda trimisă și confirmată/.  În practică, aceasta înseamnă că o persoană care nu este consumator în sensul legii, nu se poate retrage din contract fără motivare și nu beneficiază automat de garanția de 24 de luni în care poate să ceară soluționarea reclamațiilor în 30 de zile. Un consumator căruia i s-au făcut mărfurile conform cerințelor speciale  -imprimarea cortului,  modificarea prelatei-, nu are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în termenul de 14 zile fără a da un motiv.

Garanția acoperă defectele care apar în perioada de garanție cauzate de o defecțiune a materialului,  defecte sau greșeli cauzate de producție. Conform legii, garanția poate fi aplicată numai defectelor de fabricație. Uzura normală nu se consideră ca fiind un defect de fabricație.

Garanția nu acoperă defectele cauzate de manipularea necorespunzătoare și defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Deteriorările pot apărea din cauza ancorării insuficiente sau a condițiilor meteorologice nefavorabile. Deteriorările cauzate de condițiile meteorologice, vânturile puternice, expunerea prelungită la lumina soarelui, înghețul, umezeala sau mucegaiul nu sunt acoperite de garanție. Aceste efecte reduc semnificativ durata de viață a produsului și nu pot fi considerate defecte de fabricație. Durata de viață a produsului nu trebuie confundată cu perioada de garanție.

AVERTISMENT: În caz de condiții meteorologice nefavorabile, cortul trebuie pliat și depozitat. Cortul nu trebuie expus la rafale puternice de vânt, ploi abundente și grindină. Nu pliați cortul dacă pereții sau acoperișul sunt umezi. Vă recomandăm să uscați corespunzător acoperișul cortului și pereții laterali înainte de depozitare. În caz contrar, pot fi deteriorate de mucegai. Folosiți întotdeauna accesorii de ancorare și fixare.

În cazul în care produsul cumpărat este pus în funcțiune de către alt antreprenor decât vânzătorul, perioada de garanție începe din ziua în care produsul este pus în funcțiune, în cazul în care cumpărătorul a dispus punerea în funcțiune nu mai târziu de trei săptămâni de la primirea produsului și a manifestat corectitudine și promptitudine la prestarea serviciilor.

Certificatul de garanție se eliberează la cererea cumpărătorului. Dovada cumpărării este suficientă pentru înaintarea reclamației.

În cazul în care mărfurile au un defect care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul ca acest defect să fie înlăturat gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate.

Cumpărătorul poate să solicite în locul eliminării defectelor schimbarea produsului, sau -în situația în care numai o parte din produs este defect, să ceară piese de schimb în cazul în care acest lucru nu presupune costuri excesive în raport cu prețul bunurilor sau gravitatea defectului. În loc să înlăture defectul, vânzătorul poate înlocui întotdeauna produsul defect cu unul fără defecte, dacă cumpărătorului nu provoacă prin acesta prejudicii serioase. În cazul în care defectul nu poate fi îndepărtat și acest lucru împiedică utilizarea în mod adecvat, respectiv ca un produs fără defecte, cumpărătorul are dreptul să schimbă produsele sau să rezilieze contractul. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului, dacă defectul este remediabil, dar cumpărătorul nu poate folosi  produsul în mod corespunzător datorită reapariției defectelor după reparație sau evidențierea a mai multor defecte. În cazul defectelor care nu se pot înlătura, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă din prețul bunurilor.

Drepturile cumpărătorului de a revendica răspunderea vânzătorului pentru defecte se face la adresa sediului vânzătorului. În cazul în care este desemnat în certificatul de garanție un service pentru produsele în garanție mai apropiat de vânzător sau cumpărător, cumpărătorul va avea dreptul la o reparație la service de garanție. Service-ul de garanție trebuie să facă reparația în termen de maxim 30 de zile.

Dacă produsul este schimbat, perioada de garanție va începe să curgă din nou de la primirea produsului nou. Același lucru este valabil și în cazul în care doar o piesă de schimb este înlocuit din bunul pentru care s-a acordat garanția.

Soluționarea unei reclamații înseamnă soluționare prin predarea produsului reparat, schimbarea produsului, returnarea prețului de achiziție a produsului, plata unei reduceri rezonabile a prețului produsului, solicitarea scrisă pentru livrare sau respingere motivată

La primirea reclamației, vânzătorul stabilește modul în care acesta să fie soluționată imediat sau -în cazuri complicate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data cererii, iar în anumite cazuri -în special în cazul în care se impune evaluarea tehnică complexă a stării produsului sau serviciului, în termen de 30 de zile de la data cererii. Soluționarea reclamației nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data revendicării. După expirarea termenului limită de soluționare a reclamației, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau să schimbă produsul reclamat cu un produs nou.

În cazul în care un cumpărător depune plângere în decursul primelor 12 luni de la cumpărare, vânzătorul poate să respingă cererea doar pe baza unei expertize, însă nu va putea impune cumpărătorului să acopere costul expertizei profesionale sau a altor costuri legate de expertiza profesională. Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului o copie a expertizei care justifică respingerea cererii, nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii cererii. În cazul în care reclamația cumpărătorului este depusă după 12 luni de la cumpărare și vânzătorul respinge această reclamație, vânzătorul în documentul de soluționare a cererii trebuie să specifice adresa, unde cumpărătorul poate trimite produsul pentru o expertiză.

În cazul în care produsul este trimis pentru expertiză la adresa desemnată, contravaloarea serviciilor de expertiză, precum și orice alte cheltuieli aferente calculate în mod rezonabil, sunt suportate de către vânzător, indiferent de rezultatul expertizei profesionale. În cazul în care cumpărătorul, prin expertiză, demonstrează răspunderea vânzătorului pentru un defect, acesta poate depune din nou reclamația; în timpul expertizei profesionale, perioada de garanție nu se diminuază. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului în termen de 14 zile de la data depunerii noii reclamații, orice costuri suportate pentru evaluarea expertizei, precum și toate costurile aferente stabilite în mod rezonabil. Reclamația astfel depusă, nu poate fi refuzată.

Vânzătorul este obligat să emită o adeverință către cumpărător referitor la primirea reclamației. Dacă o plângere este depusă prin e-mail, vânzătorul este obligat să transmită imediat cumpărătorului confirmarea reclamației; dacă nu este posibil răspunsul imediat, aceasta trebuie făcut fără întârzieri nejustificate, dar cel mai târziu împreună cu dovada soluționării reclamației; confirmarea primirii reclamației nu trebuie să fie emisă dacă cumpărătorul are capacitatea de a dovedi înaintarea reclamației într-un alt mod.

Returnarea produselor– retragere din contract fără justificare

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract fără justificare în termen de 14 zile de la data primirii produselor. Acest drept poate fi utilizat numai de consumator. Dacă sunteți antreprenor, persoană juridică sau o persoană care a comandat bunurile pentru o activitate profesională, dreptul de retragere în termen de 14 zile de la cumpărare nu este aplicabilă. Este considerată retragere/rezilierea cumpărăturii și dacă nu ați preluat bunurile comandate, caz în care vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele provocate.

Mărfurile sunt considerate a fi preluate de către cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o terță persoană stabilită de cumpărător, alta decât transportatorul, își va asuma toate bunurile comandate, sau în cazul în care a) bunurile comandate de către cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat, la primirea bunurilor care au venit ultime, b) livrările de bunuri ce constau în mai multe loturi sau piese, în momentul primirii ultimei piese sau, c) bunurile sunt livrate în mod repetat, pe o perioadă limitată, la primirea ultimei livrări.

Cumpărătorul poate să rezilieze contractul pentru livrarea mărfurilor chiar înainte de începerea perioadei de reziliere.

Cumpărătorul nu poate să rezilieze contractul, dacă obiectul acestuia se regăsește printre următoarele:

  • vânzarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu poate influența și care pot apărea în timpul perioadei de retragere,
  • vânzarea de bunuri realizate la cerințele specifice ale consumatorului, bunuri de consum realizate la măsură sau bunuri destinate în mod special unui singur consumator,
  • vânzarea de bunuri supuse deteriorării rapide sau distrugerii rapide,
  • vânzarea de bunuri în ambalaj protector, care nu este potrivit pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și ambalajul protector a fost după livrare deteriorată
  • vânzarea de bunuri care din cauza naturii lor după livrare se amestecă inseparabil cu alte bunuri.

Cumpărătorul își poate exercita dreptul de reziliere a contractului în scris sau pe un alt suport durabil (de exemplu prin e-mail) sau prin trimiterea unui formular completat disponibil la www.expodom.ro/uploads/claim-form-ro.pdf

Dreptul de reziliere a contractului poate fi de asemenea solicitat prin trimiterea unei notificări de reziliere chiar și în ultima zi a perioadei de 14 zile.

La primirea notificării de reziliere a contractului, vânzătorul returnează în termen de 14 zile către cumpărător toate plățile primite de la acesta în conformitate cu contractul sau în legătură cu acestea, inclusiv costul de transport, de livrare și taxele poștale și alte costuri și taxe. Vânzătorul returnează plata în același mod cum plătea cumpărătorul. De asemenea, cumpărătorul poate fi de acord cu vânzătorul cu privire la o altă metodă de rambursare.

Vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze cumpărătorului costurile suplimentare dacă acesta alege în mod expres altă metodă de livrare, decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de vânzător. Costul suplimentar reprezintă diferența dintre costul metodei de livrare alese de cumpărător și costul celei mai ieftine metode de livrare oferite de vânzător. Costul returnării mărfii către vânzător este suportat de către cumpărător.

La rezilierea contractului vânzătorul nu este obligat să restituie plata către cumpărător înainte ca bunurile sale să fie restituite, sau până când cumpărătorul face dovada trimiterii înapoi a bunurilor către vânzător, cu excepția cazului în care vânzătorul este de acord să preia bunurile personal sau printr-o persoană împuternicită.

Cumpărătorul este obligat să returneze mărfurile, sau să le predea vânzătorului sau persoanei împuternicite de vânzător, în termen de 14 zile de la data rezilierii contractului. Se consideră că această perioadă a fost respectată în cazul în care mărfurile au fost expediate cel târziu în ultima zi a perioadei.

După reziliere, cumpărătorul va suporta numai costul de returnare a bunurilor către vânzător sau către persoana împuternicită de vânzător pentru a prelua bunurile, precum și costul returnării bunurilor care, datorită naturii lor, nu pot fi returnate prin poștă.

Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii bunurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare ale acestora, care depășește tratamentul necesar pentru stabilirea caracteristicilor și funcționalitatății produselor.

Cumpărătorul după primirea mărfurilor are posibilitatea de a testa funcționalitatea, dar nu poate utiliza produsul dacă reziliază contractul. Pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor, consumatorul ar trebui să manipuleze și să testeze mărfurile doar în modul în care acest lucru ar fi permis și în magazinele obișnuite. Cumpărătorul este obligat să manipuleze și să verifice bunurile cu grija cuvenită în timpul perioadei de reziliere. De exemplu, pavilionul cumpărat cumpărătorul doar îl testează, dar nu ar trebui să-l utilizeze, iar mărfurile ar trebui să fie returnate cu etichetele originale sau orice alte mijloace de protecție sau de identificare.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Cumpărătorul - consumatorul - are dreptul de a contacta vânzătorul pentru a solicita acțiuni corective (e-mail la info@expodom.sk) dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a soluționat reclamația sau în cazul în care consideră că vânzătorul a încălcat drepturile consumatorilor. În cazul în care vânzătorul răspunde la aceasta prin respingere, sau nu răspunde în termen de 30 de zile de la trimitere, consumatorul are dreptul de a iniția o soluționare alternativă a litigiilor (denumită în continuare SAL), în conformitate cu Legea 391/2015 Cul de legi- la organele și persoanele juridice autorizate în conformitate cu art. 3 din Legea 391/2015 Cul de legi. Lista instituțiilor SAL poate fi găsită pe site-ul Ministerului Economiei al Republicii Slovacă www.mhsr.sk. Plângerea poate fi depusă de consumator pe baza procedurii prevăzute la art. 12 din Legea 391/2015 Cul. de legi.

Consumatorul poate depune o plângere prin intermediul platformei de soluționare alternativă a litigiilor, care este disponibil online la https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

La soluția alternativă de soluționare a litigiilor are dreptul numai consumatorul persoană fizică, care nu acționează în numele afacerii proprii, în numele angajatorului, sau ca liber profesionist atunci când încheie și execută un contract de consum. O soluționare alternativă a litigiilor se referă numai la disputa dintre consumator și vânzător care rezultă dintr-un contract de consum sau în legătură cu un contract de consum. Căile alternative de soluționare a litigiilor se aplică numai contractelor la distanță. O soluționare alternativă a litigiilor nu se ocupă de litigiile în care valoarea litigiului nu depășește 20 EUR. SAL poate solicita consumatorului să plătească o taxă pentru inițierea unei soluții alternative de soluționare a litigiilor, până la maxim 5 EUR cu TVA.

Protecția datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a le utiliza în vederea îndeplinirii contractului de consum pe care vânzătorul încheie cu cumpărătorul prin crearea unei comenzi în acest magazin on-line. Acest contract de consum este, în același timp, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului. Furnizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului este o cerință contractuală care este necesară pentru încheierea contractului. Furnizarea de date personale este o condiție prealabilă pentru cumpărarea în magazinul vânzătorului. Dacă cumpărătorul nu furnizează vânzătorului toate informațiile personale necesare, acest lucru poate duce la neîncheierea contractului de consum.

Vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și procesează numai datele personale necesare pentru încheierea unui contract de consum.

Vânzătorul prelucrează doar datele cu caracter personal obișnuite.

Datele personale ale cumpărătorului sunt stocate în sistemul informatic al vânzătorului timp de 10 ani.

Cumpărătorul are dreptul și posibilitatea de a actualiza datele personale online pe site-ul Web, secțiunea clienți, prin contactare directă sau în altă formă (prin e-mail, în scris).

Datele personale pot fi furnizate terților în scopul îndeplinirii contractului de consum - societățile de livrare (curierii) și societățile care prelucrează documentele contabile.

Datele personale ale cumpărătorului nu sunt divulgate.

Vânzătorul poate furniza datele personale ale clientului (adresa de e-mail) societății Heureka Shopping Ltd., exclusiv în cadrul programului „verificare clienții“ pentru a obține feedback de la cumpărător în legătură cu efectuarea unei achiziții în magazinul online al vânzătorului.

Vânzătorul poate prelucra datele cu caracter personal în scopuri de marketing (de exemplu, pentru a trimite buletinul informativ sau e-mail-uri despre noutăți, reduceri, evenimente, etc.) fără consimțământul prealabil al cumpărătorului. În acest scop, vânzătorul procesează datele necesare, cum ar fi numele, prenumele și adresa de e-mail al cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu prelucrarea datelor în scopuri de marketing, își poate exprima dezacordul, de exemplu prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail a vânzătorului cu o cerere de dezabonare de la newsletter sau făcând click pe linkul dat în mesajul de e-mail. Datele personale utilizate în scopuri de marketing nu vor fi divulgate terților și nu vor fi publice.

Cumpărătorul are dreptul să obțină de la vânzător informații privind natura și caracterul datelor personale ce sunt prelucrate în magazinul electronic al vânzătorului. Cumpărătorul are dreptul de a avea acces la aceste date, cât și la informațiile privind scopul de utilizare ale acestora, categoriile de date ce sunt prelucrate, cui sunt datele cu caracter personal furnizate, cât timp sunt datele cu caracter personal stocate, dacă există un sistem automatizat de decizii individuale, inclusiv profilare.

Prima livrare a datelor personale de mai sus către cumpărător este gratuită. Furnizarea repetată a datelor cu caracter personal solicitate de cumpărător va fi taxată ca o taxă administrativă de 5 €.

Cumpărătorul poate solicita vânzătorului să corecteze sau să completeze datele cu caracter personal incomplete referitoare la cumpărător. Cumpărătorul poate solicita ștergerea datelor sale personale sau limitarea prelucrării acestor date. Cumpărătorul poate, de asemenea, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător este, de asemenea, necesară în scopul arhivării (pentru a îndeplini obligația vânzătorului în temeiul legislației slovace, de exemplu păstrarea documentelor contabile timp de 10 ani). În cazul în care cumpărătorul solicită ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu contractul de cumpărare, cererea sa poate fi respinsă.

Cumpărătorul are dreptul să limiteze prelucrarea datelor sale cu caracter personal către vânzător dacă cumpărătorul contestă corectitudinea datelor personale utilizate în perioada în care vânzătorul poate să verifice corectitudinea datelor personale.

Cumpărătorul are dreptul de a obține datele cu caracter personal de la vânzător într-un format structurat, utilizat în mod uzual, lizibil și tipărit. Cumpărătorul are dreptul de a transfera aceste date cu caracter personal unui alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Cumpărătorul are dreptul de a se opune dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în scopul comercializării directe. De asemenea, acesta poate contesta dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în scopul interesului legitim al vânzătorului.

Cumpărătorul, dacă suspectează că datele sale personale sunt prelucrate în mod nejustificat, poate solicita Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal inițierea procedurii de protecție a datelor cu caracter personal.

Informațiile de mai sus cu privire la protecția datelor cu caracter personal se referă și la relațiile precontractuale (de exemplu, înregistrarea în magazinul online în scopul unei achiziționări viitoare, cerere de ofertă, cerere de informații despre bunuri și servicii de la vânzător).

Pentru a asigura buna funcționare al magazinului online, vânzătorul poate stoca despre cumpărător mici fișiere de date - cookie-uri, cu ajutorul cărora magazinul online poate stoca datele privind activitatea și setările (de exemplu, autentificare, limba, dimensiunea fontului, etc.).
Magazinul online utilizează module cookie pentru a-și aminti setările de utilizare ale cumpărătorului și pentru asigurarea funcționalității magazinului online sau în scopuri de marketing. Cumpărătorii pot șterge toate modulele cookie stocate pe dispozitivele lor și, eventual, pot seta un browser de Internet pe dispozitivul lor pentru a preveni stocarea acestora. În acest caz, este posibil ca cumpărătorul să fie nevoit să modifice manual unele setări în timpul unei vizite repetate la magazinul online, iar unele servicii sau funcții ale magazinului online s-ar putea să nu funcționeze.