Termeni și condiții comerciale

Informații de bază

Acești termeni și condiții se aplică contractelor la distanță în e-shopul www.expodom.ro între vânzător și cumpărător în temeiul Legii protecției consumatorului nr. 102/2014 Cul. de legi.

Vânzătorul: MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, Liptovský Mikuláš 031 01. IČO 36656020, DIČ 2022225326. Tel. 0918 417 487, e-mail: info@expodom.ro.   Înregistrat în Registrul Comercial al Judecătoriei Žilina, Secțiunea nr. 17828/L.

Cumpărătorul este consumatorul, deci persoană fizică care, în cursul încheierii și executării unui contract de consum, nu desfășoară o  activitate în cadrul activității sale economice  sau profesionale. Achizițiile realizate de o entitate comercială sunt reglementate de Codul Comercial nr.513/1991 Cull.

Autoritatea pentru supravegherea protecției consumatorilor este Inspectoratul de stat pentru comerț (ISC) a regiunii Žilina, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.

Comanda și încheierea contractului

Trimiterea către cumpărător a unei comenzi finalizate este considerată o propunere de încheiere a unui contract în conformitate cu Codul civil, în baza ofertei vânzătorului în magazinul on-line. Contractul se încheie prin confirmarea comenzii din partea vânzătorului.

Prețurile bunurilor/produselor

Toate prețurile produselor în magazin on-line sunt finale, inclusiv toate taxele. Vânzătorul este un plătitor de TVA. Prețul produsului nu include costurile de transport. Acestea sunt afișate pe site pentru fiecare produs și coș de cumpărături înainte de finalizarea comenzii, unde cumpărătorul vede prețul total al comenzii, inclusiv costul livrării produselor.

Plata pentru bunuri/produse

Cumpărătorul acceptă plata pentru bunurile comandate:

  • Plata la livrare: plata la curier la preluarea coletului
  • În numerar: la preluarea personală a produselor

Comanda prin magazinul on-line include și asumarea de către cumpărător al obligației de a plăti vânzătorului contravaloarea bunurilor comandate.

Livrarea bunurilor

Dacă nu există timp de livrare specificat lângă produs, vânzătorul va livra bunurile către cumpărător în cel mult 30 de zile.

Mărfurile sunt considerate a fi preluate de către cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o terță persoană stabilită de cumpărător (alta decât transportatorul) își va asuma toate bunurile comandate, sau în cazul în care a) bunurile comandate de către cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat, la primirea bunurilor care au venit ultime, b) livrările de bunuri ce constau în mai multe loturi sau piese, în momentul primirii ultimei piese sau, c) bunurile sunt livrate în mod repetat, pe o perioadă limitată, la primirea ultimei livrări.

Procedura de reclamație

Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care mărfurile le au la primirea acestora de către cumpărător. În cazul mărfurilor folosite, vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizare sau uzură. Pentru articolele vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este responsabil pentru un defect pentru care a fost negociat un preț mai mic. Dacă nu este vorba despre produse cu termen de valabilitate scurt, vânzătorul este responsabil pentru defectele apărute după preluarea articolului în perioada de garanție (garanția).

Perioada de garanție pentru noile produse este de 24 de luni de la momentul primirii bunurilor către cumpărător. Perioada de garanție pentru bunurile folosite este de 12 luni. Perioada de garanție pentru service (reparații sau modificări) este de 3 luni. Perioada de garanție pentru lucrul la comandă este de 24 de luni. În cazul în care este  termenul de utilizare  specificat la produsul vândut, ambalajul său sau instrucțiunile atașate acestuia, perioada de garanție nu expiră înainte de expirarea acestei perioade. Reclamațiile cu privire la produsele care au trmen scurt de valabilitate, trebuie să fie revendicate de cumpărător cel târziu în ziua următoare achiziției.

Perioada de garanție pentru un cumpărător, care nu este și consumator este de 24 de luni.

În cazul în care un  produs cumparat o pune în funcțiune un alt antreprenor decât un vânzător, perioada de garanție începe să curgă din ziua  în care produsul este pus în funcțiune, în cazul în care cumpărătorul a dispus punerea în funcțiune nu mai târziu de trei săptămâni de la primirea produsului și executarea corectă și la timp a serviciilor prestate pentru asistența lor.

Certificatul de garanție se eliberează la cererea cumpărătorului. O dovadă a cumpărării este suficientă pentru a revendica o plângere.

În cazul în care mărfurile au un defect care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul ca acest defect să fie  înlăturat gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate.

Cumpărătorul poate, în loc eliminarea defectelor  să necesită schimbul de bunuri, sau în cazul în care defectul se referă numai la o parte a produsului, să necesite componentele de schimb, furnizate de către vânzătorul dacă nu crează costuri excesive în raport cu prețul mărfurilor sau gravitatea defectului. În loc să înlăture defectul, vânzătorul poate înlocui întotdeauna produsul defect cu unul  fără defecte, dacă cumpărătorului nu provoacă dificultăți serioase. În cazul în care defectul nu poate fi îndepărtat și care împiedică utilizarea  în mod adecvat ca un produs fără defecte, cumpărătorul are dreptul de a schimba produsele sau are dreptul de a se retrage din contract. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului dacă acesta este un defect care poate fi remediat, dar dacă cumpărătorul nu poate folosi  produsul în mod corespunzător  datorită defectelor reapărute după reparație sau pentru mai multe defecte. În cazul altor defecte   care nu se pot înlătura, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă din prețul lucrurilor.

Drepturile de răspundere pentru defecte se aplică vânzătorului, la adresa sediului a vânzătorului. În cazul în care este desenmat în certificatul de garanție  un serviciu pentru produsele în garanție mai apropiat de vânzător sau cumpărător, cumpărătorul va avea dreptul la o reparație la servis de garanție. Serviciul de garanție trebuie reparat în termen de maxim 30 de zile.

Dacă este  realizat un schimb de produs, perioada de garanție va începe să curgă din nou de la primirea produsului nou. Același lucru este valabil dacă este înlocuită doar o piesă, la care a fost oferită garanția.

Revendicarea unei reclamații înseamnă rezilierea unei reclamații prin predarea produsului reparat, schimbarea produsului, returnarea prețului de achiziție a produsului, plata unei reduceri rezonabile a prețului produsului, solicitarea scrisă pentru livrare sau respingerea motivată

La aplicarea reclamației,  vânzătorul determină modul în care să fie satisfăcută  imediat sau în cazuri complicate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data cererii, în anumite cazuri, în special în cazul în care impune evaluarea tehnică complexă a stării produsului sau serviciului, în termen de 30 de zile de la data cererii. După ce a stabilit modul în care este tratată reclamația, plângerea va fi rectificată imediat și, în cazuri justificate, reclamația poate fi recuperată mai târziu; Cu toate acestea, cererea nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data revendicării. După expirarea termenului limită de soluționare a reclamației, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a schimba produsul pentru un produs nou.

În cazul în care un cumpărător a depus plângere în cursul primelor 12 luni de la cumpărare, vânzătorul poate să respingă cererea prin refuzul doar pe baya unei expertize, însă nu va impune cumpărătorului să acopere costul expertizei profesionale sau alte costuri legate de expertiza profesională. Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului o copie a hotărârii profesionale care justifică respingerea cererii nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii cererii. În cazul în care reclamația de la cumpărător este deusă după 12 luni de la cumpărare și vânzătorul a respins  această reclamație,vânzătorul în dovada de soluționare a cererii specifică unde cumpărătorul poate trimite produsul pentru  o expertiză.

În cazul în care produsul este trimis la expertiza persoanei desemnate, costurile de evaluare a experților, precum și orice alte cheltuieli aferente suportate în mod rezonabil, sunt suportate de către vânzător, indiferent de rezultatul expertizei profesionale. În cazul în care cumpărătorul, prin expertiză, demonstrează răspunderea vânzătorului pentru un defect, acesta poate aplica din nou creanța; în timpul expertizei profesionale, perioada de garanție nu dispare. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului în termen de 14 zile de la data depunerii cererii din nou, orice costuri suportate pentru evaluarea expertizei, precum și toate costurile aferente suportate în mod rezonabil. Reaplicarea reclamației nu poate fi negată.

Vânzătorul este obligat să emită o chitanță la cumpărător atunci când  revendică o reclamație.. Dacă o plângere este depusă prin e-mail, vânzătorul este obligat să transmită imediat cumpărătorului confirmarea cererii; dacă nu este posibilă livrarea chitantei imediat, aceasta trebuie să fie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu cu dovada realizării a reclamației; confirmarea cererii nu trebuie să fie livrată dacă cumpărătorul are capacitatea de a dovedi revendicarea într-un alt mod.

Returnarea produseor – retragere din contract fără declarae de motiv

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract fără a da nici un motiv în termen de 14 zile de la data primirii produselor. Acest drept poate fi utilizat numai de consumator. Dacă sunteți antreprenor,( IČO, DIČ) , persoană juridică sau o persoană care a comandat bunurile pentru o activitate profesională, dreptul de retragere în termen de 14 zile de la cumpărare nu este aplicabilă. Retragere, rezilierea cumpărăturii este de asemenea și dacă nu ați preluat bunurile comandate, caz în care vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita și de a exercita dreptul la daunele provocate.

 

Mărfurile sunt considerate a fi preluate de către cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o terță persoană, alta decât transportatorul preia toate bunurile comandate, sau în cazul în care a) bunurile comandate de către cumpărător într-o singură comandă și livrate separat, la primirea bunurilor care au trecut, b) mărfuri care se furnizează compuse din mai multe loturi sau bucăți, în momentul primirii ultimei piese sau, c) bunurile sunt livrate în mod repetat, pe o perioadă limitată, la primirea primei livrări.

Cumpărătorul poate să se retragă din contract pentru livrarea mărfurilor chiar înainte de începerea perioadei de retragere.

Cumpărătorul poate să se retragă din contract, care se leagă de:

  • vânzarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu poate influența și care pot apărea în timpul perioadei de retragere,
  • vânzarea de bunuri efectuate la cerințele specifice ale  consumatorului, bunurilor de consum efectuate la măsură sau a bunurilor destinate mai ales pentru un singur consumator,
  • vânzarea de bunuri supuse scăderii rapide de calitate sau distrugerii rapide,
  • vânzarea de bunuri închise într-o carcasă de protecție, care nu este potrivit pentru a returna din cauza protecției sănătății sau din motive de igienă și carcasa de protecție a fost după livrare deteriorată
  • vânzarea de bunuri care poate fi din cauza naturii sale după livrare amestecat inseparabil cu alte bunuri.

Cumpărătorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contract în scris sau pe un alt suport durabil (de exemplu prin e-mail) sau prin trimiterea unui formular completat disponibilla www.expodom.ro/uploads/claim-form-ro.pdf.

Dreptul de a se retrage din contract poate fi de asemenea solicitat prin trimiterea unei notificări de retragere chiar și în ultima zi a perioadei de 14 zile.

La primirea notificării de retragere de la contract vânzătorulreturnează în termen de 14 zile la cumpărător toate plățile primite de la acesta în conformitate cu contractul sau în legătură cu acestea, inclusiv costul de transport, de livrare și taxele poștale și alte costuri și taxe. Vânzătorul returnează plata în același mod cum plătea cumpărătorul. De asemenea, cumpărătorul poate fi de acord cu vânzătorul cu privire la o altă metodă de rambursare.

Vânzătorul nu este obligat să plătească costuri suplimentare cumpărătorului în cazul în care cumpărătorul a optat în mod explicit pentru o altă metodă de livrare, cum ar fi metoda cea mai ieftină de livrare oferită de vânzător. Costurile suplimentare reprezintă diferența dintre costurile de livrare alese de cumpărător și costul celei mai ieftine metode comune de livrare oferite de vânzător.

La retragere din contract vânzătorul nu este obligat să restituie plata către cumpărător înainte ca bunurile sale sunt livrate sau până când cumpărătorul se dovedește că trimite înapoi bunurile către vânzător, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează să recupereze bunurile în persoană sau de către o persoană autorizată.

Cumpărătorul este obligat să returneze mărfurile sau să le predea vânzătorului sau persoanei împuternicite de vânzător să preia livrarea bunurilor în termen de 14 zile de la data rezilierii. Se consideră că această perioadă a fost menținută în cazul în care mărfurile au fost predate spre expediție cel târziu în ultima zi a perioadei.

După retragere, cumpărătorul va suporta numai costul de returnare a bunurilor către vânzător sau persoana autorizată de vânzător pentru a prelua bunurile, precum și costul returnării bunurilor care, datorită naturii lor, nu pot fi returnate prin poștă.

Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din tratarea bunurilor care depășește tratamentul necesar pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea produselor.

Cumpărătorul are după primirea mărfurilor posibilitatea de a testa funcționalitatea, dar nu poate utiliza produsul dacă se retrage din contract. Pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor, consumatorul ar trebui să manpulaează și controlează mărfurile doar în modul în care ar fi permis în magazinde prezentare. Cumpărătorul este obligat sa manipuleze si sa controleze bunurile cu grija cuvenita in timpul perioadei de retragere. De exemplu, pavilionul cumpărat, cumpărătorul doar îl încearcă, dar nu ar trebui să fie utilizat, iar mărfurile ar trebui să fie returnate cu etichetele originale sau alte mijloace de protecție sau de identificare.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Cumpărătorul - consumatorul - are dreptul de a contacta vânzătorul pentru a solicita acțiuni corective (e-mail la info@expodom.sk) dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a reamintit plângerea sa sau în cazul în care consideră că vânzătorul a încălcat drepturile consumatorilor. În cazul în care vânzătorul răspunde la această prin respingere sau nu răspunde în termen de 30 de zile de la trimitere, consumatorul are dreptul de a iniția o soluționare alternativă a litigiilor de soluționare alternativă a litigiilor (denumită în continuare  SAL), în conformitate cu Legea 391/2015 Cul de legi. Subiectele sunt organele și persoane juridice autorizate în conformitate cu art. 3 din Legea 391/2015 Cul de legi. Lista  subiecelor SAL poate fi găsită pe site-ul Ministerului Economiei al Republicii Slovacă www.mhsr.sk. Propunerea poate fi depusa de consumator conform procedurii prevazute la art. 12 din Legea 391/2015 Cul. de legi.

Consumatorul poate depune o reclamație prin intermediul platformei de soluționare alternativă a litigiilor, care este disponibil online la  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

O soluție alternativă de soluționare a litigiilor poate fi utilizată numai de către un consumator - o persoană fizică care nu acționează în cursul contractului de consumator, și în cadrul afacerii sale, ca  angajat,  profesionist sau ca antepretor, atunci când încheie și execută un contract de consum. O soluționare alternativă a litigiilor se referă numai la disputa dintre consumator și vânzător care rezultă dintr-un contract de consum sau în legătură cu contract de consum. Căile alternative de soluționare a litigiilor se aplică numai contractelor la distanță. O soluționare alternativă a litigiilor nu se ocupă de litigiile în care valoarea litigiului nu depășește 20 EUR. SAL poate solicita consumatorului să perceapă o taxă pentru inițierea unei soluții alternative de soluționare a litigiilor, până la maxim 5 EUR cu TVA.

Protecția  datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a le utiliza pentru a îndeplini contractul de consum care vânzătorul încheie cu cumpărătorul prin crearea unei comenzi în acest magazin on-line. Acest contract de consum este, în același timp, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului. Furnizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului este o cerință contractuală care este necesară pentru încheierea contractului. Furnizarea de date personale este o condiție prealabilă pentru cumpărarea în magazinul vânzătorului. Dacă cumpărătorul nu furnizează vânzătorului toate informațiile personale necesare, acest lucru poate duce la neîncheierea contractului de cumpărare.

Vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și procesează numai datele personale necesare pentru încheierea unui contract de consum.

Vânzătorul prelucrează doar datele cu caracter personal obișnuite.

Datele personale ale cumpărătorului sunt stocate în sistemul de informații al vânzătorului timp de 10 ani. Cumpărătorul are dreptul și capacitatea de a actualiza detaliile personale în modul online pe site-ul Web, secțiunea clienților,  prin conectare sau altă formă (prin e-mail, în scris).

Datele personale pot fi furnizate terților în scopul îndeplinirii contractului de consum - societățile de livrare (curierii) și societățile care prelucrează documentele contabile.

Datele personale ale cumpărătorului nu sunt divulgate.

Vânzătorul poate furniza date personale ale clientului (adresa de e-mail) societății Heureka Shopping Ltd., exclusiv în scopul programului „verificate clienții“ pentru a obține feedback-ul de la cumpărător, în legătură cu efectuarea unei achiziții în magazinul on-line a vânzătorului.

Vânzătorul poate prelucra date cu caracter personal în scopuri de marketing (de exemplu, pentru a trimite buletinul informativ sau e-mail-uri despre noutăți, reduceri, evenimente, etc.). Fără consimțământul prealabil al cumpărătorului. În acest scop, vânzătorul procesează datele necesare, cum ar fi numele, prenumele și adresa de e-mail a cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu prelucrarea datelor în scopuri de marketing, cumpărătorul poate exprima dezacordul, de exemplu prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail a vânzătorului cu o cerere de dezabonare de la newsletter-ul sau făcând clic pe link-ul dat în mesajul de e-mail. Datele personale utilizate în scopuri de marketing nu vor fi divulgate terților și nu vor fi publicate.

Cumpărătorul are dreptul să obțină de la vânzător o confirmare ce fel de date personale sunt prelucrate în magazinul electronic al vânzătorului. Cumpărătorul are dreptul de a avea acces la aceste date, precum și informații cu privire la ceea ce scop este în curs de procesare, categoriile de date sunt prelucrate, cărora datele cu caracter personal furnizate, atâta timp cât datele personale sunt stocate, dacă există un sistem automatizat de decizii individuale, inclusiv profilare.

Prima livrare a informațiilor personale de mai sus către cumpărător este gratuită.  Dovedirea reetată datelor cu caracter personal solicitate de cumpărător va fi taxată ca o taxă administrativă de 5 €.

Cumpărătorul poate solicita vânzătorului să corecteze sau să completeze date personale incomplete referitoare la cumpărător. Cumpărătorul poate solicita ștergerea datelor lor personale sau limitarea prelucrării acestor date. Cumpărătorul poate, de asemenea, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către cumpărători este, de asemenea, necesară în scopul arhivării (pentru a îndeplini obligația vânzătorului în temeiul legislației slovace, de exemplu păstrarea documentelor contabile timp de 10 ani). În cazul în care cumpărătorul solicită ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu contractul de cumpărare, cererea sa poate fi respinsă.

Cumpărătorul are dreptul să limiteze prelucrarea datelor sale cu caracter personal către vânzător dacă cumpărătorul se opune corectitudinii datelor personale în perioada care permite vânzătorului să verifice corectitudinea datelor personale.

Cumpărătorul are dreptul de a obține informații de identificare personală către vânzător într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit   citeț și tipărit. Cumpărătorul are dreptul de a transfera aceste date cu caracter personal unui alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Cumpărătorul are dreptul de a se opune dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în scopul comercializării directe. De asemenea, acesta poate contesta dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în scopul interesului legitim al vânzătorului.

Cumpărătorul, suspectând că datele sale personale sunt prelucrate în mod nejustificat, poate solicita Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal o moțiune de inițiere a procedurii de protecție a datelor cu caracter personal.

Informațiile de mai sus cu privire la protecția datelor cu caracter personal referitoare la relațiile de pre-contractuale (de exemplu, înregistrarea în e-shop în scopul achiziționării sau viitoare cerere, de exemplu, cererea de oferta și informații despre bunuri și servicii ale vânzătorului).

Pentru a asigura buna funcționare a vânzătorului de afaceri pe Internet poate stoca despre cumpărător mici fișiere de date - cookie-uri, datorită cărora  magazinul on-line poate stoca datele privind activitatea și setările (de exemplu, autentificare, limba, dimensiunea fontului, etc.).
Magazinul on-line utilizează module cookie pentru a-și aminti setările de utilizare a cumpărătorului  și pentru funcționalitatea necesară a magazinului on-line sau în scopuri de marketing. Cumpărătorii pot șterge toate modulele cookie stocate pe dispozitivele lor și, eventual, pot seta un browser de Internet pe dispozitivul lor pentru a preveni stocarea acestora. În acest caz, este posibil ca cumpărătorul să fie nevoit să modifice manual unele setări în timpul unei vizite repetate la magazinul online, iar unele servicii sau funcții ale magazinului Internet ar putea să nu funcționeze.